16.-22.10.2017 Erasmus+ týždeň na DSB

^ TOP

Exkurzia tried 3a a 3b dňa 11. októbra 2017 do pekárne v Maďarsku v Lipoti

Opäť máme nové, vzrušujúce a napínavé správy. Dňa 11. októbra sme spolu so žiakmi 3b, niekoľkými mamičkami, hosťami našej Anna-Leny a pani Jacoby nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol do Maďarska, kde sme si chceli pozrieť, ako sa pripravuje chlieb a pečivo vo veľkej pekárni. Hodinová cesta nebola ani trochu nudná, keďže nám pani Tomčániová porozprávala veľa zaujímavostí a pripravila pre nás kvíz.

^ TOP

Deň na lezeckej stene v Hale K2 – 7. a 8. trieda

Žiaci 7. a 8.triedy sa spolu vybrali do lezeckej haly K2. Úsilím bolo vyliezť čo najvyššie, resp. spustiť sa zo strechy do hlbín. Prijali sme výzvu a dokázali sme veľkú odvahu a výdrž, zvládli sme to až po vysoký strop haly!

^ TOP

Výlet 6.triedy: Na bicykli do Hainburgu

Tohto roku sa 6.trieda veľmi rýchlo a jednohlasne rozhodla pre cyklotúru. Cieľom bol Hainburg, s plánom odtiaľ absolvovať peší výstup na hrad, kde sme chceli stráviť čas hrami a piknikom.

^ TOP

„Výletný deň“ 10. a 11.triedy

Tento školský rok sme sa dlho zaoberali tým, čo by sme mohli podniknúť a zažiť počas nášho každoročného turistického dňa. Nakoniec sme sa zhodli na tom, že by sme radi navštívili escape room.

^ TOP

Spoločný výlet 9. triedy za zábavou do Jump-Arény

Tak ako každý rok, aj teraz sme si položili v triede otázku, čo budeme robiť na triednom výlete. Nápady sa rýchlo nazbierali a nakoniec sme sa opäť rozhodli ísť do Jump Arena. 2. októbra sme sa stretli o deviatej pri DSB. Pešo sme išli na Hlavnú stanicu a potom autobusovou linkou č. 61 na miesto našej radosti.

^ TOP

Návšteva veľtrhu vzdelávania dňa 19.09.2017 na Nemeckej škole v Budapešti

Dňa 19.9.2017 cestovali žiaci 11. a 12. triedy po vyučovaní do Budapešti. Až okolo 22.00 hodiny večer sme sa konečne ubytovali v hoteli. Hotel sa nachádzal v kopcoch nad Budapešťou a ponúkal nádherný výhľad na vysvietené mesto.

^ TOP

Nemecká škola Bratislava sa predstavuje ...

Nemecká škola Bratislava (DSB) je súčasťou siete viac ako 140 nemeckých škôl v zahraničí, ktoré sú v mene Ministerstva zahraničných vecí sponzorované Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA). Z Kuala Lumpur po Kyjev, z Toronta po Tokio, nemecké školy v zahraničí kladú dôraz na individuálny rozvoj, viacjazyčnosť a zblíženie kultúr. Podporovaní Spolkovou republikou Nemecko a vyučovaní učiteľmi majú študenti nemeckých škôl v zahraničí možnosť získať vynikajúce vzdelanie a nemecké ako aj miestne vysvedčenia o maturitých skúškach. Nemecký jazyk a kultúra, vzdelávanie a zblíženie sa, sú základnom nemeckých škôl v zahraničí.
Škola je podporovaná Ústrednou agentúrou pre školy v zahraničí (ZfA).

ZfA v skratke
Mapa medzinárodných nemeckých škôl
V apríli 2015 bolo DSB udelené nemeckou školskou inšpekciou ocenenie „Excelentná medzinárodná nemecká škola“
DSB Bratislava je členom projektu: „Školy: partneri budúcnosti“
Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej únie. Zodpovednosť za obsah tohto textu nesie iba autor; Európska únia neručí za použitie zverejnených údajov. …a sme pri tom!   Erasmus+ je program Európskej únie pre vzdelanie, mládež a šport. Ústrednou myšlienkou programu je podpora nadnárodnej spolupráce a mobility pre vzdelávacie účely. Dôležitá je výmena osvedčenej praxe v oblasti vzdelávania a mládeže. Niekoľko žiakov a učiteľov DSB bude spolupracovať v dvojročnom projekte na tému HEALTH AND FITNESS FOR HEALTHY FUTURE a budú tak môcť nazbierať skvelé skúsenosti. Našimi partnerskými krajinami pre nasledujúce dva školské roku sú: Turecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko. Tešíme sa! Viac

Ďalším partnerom DSB sú Nemecké veľvyslanectvo a Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave. DSB Bratislava bude rozširovaná až do maturitného ročníka. Rozširovanie sa koná postupne, každý rok pribudne jedna trieda.

Spoločná nemecko-slovenská škola je nezisková organizácia. Nositeľom DSB je Nemecké školské združenie.

^ TOP

Koncept

Koncept DSB vznikol v školskom roku 2009/2010 ako výsledok spoločnej práce žiakov, rodičov, učiteľov a rodičovského združenia DSB. Bol jednohlasne schválený všekými školskými grémiami.
    Bratislava, 1. júna 2010

 • Na našej škole sú vítaní žiaci a žiačky všetkých národností a kultúr.
 • Vzdelávací program DSB podporuje komplexný individuálny rozvoj každého dieťaťa.
 • Žiakov a žiačky vedieme k tomu, aby sa naučili prevziať zodpovednosť za seba aj za druhých.
 • Podporujeme odborné aj nadodborné kompetencie vedúce k samostatnému, zodpovednému a celoživotnému vzdelávaniu.
 • Mimoriadny dôraz kladieme na podporu a rozvíjanie jazyka.
 • Našu ponuku spestrujeme aktívnou spoluprácou s regionálnymi a medzinárodnými inštitúciami.
 • DSB umožňuje dosiahnutie medzinárodne uznaných záverečných skúšok.
 • Záleží nám na profesionalite a na cielenom zvyšovaní kvalifikácie a ďalšom vzdelávaní všetkých spolupracovníkov.
 • Sme otvorení novým nápadom a konštruktívnej kritike a spoločne hľadáme riešenia.
 • Kladieme dôraz na férovú, transparentnú a konštruktívnu spoluprácu všetkých.
 • Spolupracovníci DSB sú si vedomí svojej zodpovednosti voči žiakom a rodičom a tvoria zodpovedný tím.
 • Vedenie školy realizuje rozhodnutia a zabezpečuje pocit istoty prostredníctvom kontinuity, ochoty pomôcť, transparentnosti a férovosti.
^ TOP

Patróni školy

Ďakujeme školským patrónom za finančné príspevky,
bez ktorých by nebolo možné založiť Nemeckú školu v Bratislave!

^ TOP

Partneri DSB


Podporujúci člen